Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

Sonneillon
- Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii

June 18 2019

Sonneillon
7835 ea40
Reposted fromnyaako nyaako
Sonneillon
7846 5476 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting
Sonneillon
4478 0ce7 500
you
Reposted fromsponzy sponzy viaSkydelan Skydelan
Sonneillon
7785 2070 500
Sonneillon
Maluję obrazy ludzi i miejsc dopóki nie zasnę odurzona narkozą snu, uciekając ze świata, z którego nie ma ucieczki, poza ukojeniem, jakie niesie jego szept. Sen to jedyne, na co czekam ostatnimi czasy.
Sonneillon
Ludzka wyobraźnia może wywołać katastrofy, jeśli zostawi się ją samą sobie.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Sonneillon
Jestem przygotowana na niewyobrażalny koszmar, jednak rzeczywistość jest jeszcze gorsza.
Sonneillon
7784 cb4f
Sonneillon
Jestem czystą nowokainą, pozbawionym czucia światem niczego, wszystkie wrażenia, emocje odeszły na zawsze.
Stałam się szeptem, którego nigdy nie było.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Sonneillon
7606 007f 500
Sonneillon
Dwa trzy cztery pięćdziesiąt tysięcy odłamków uczuć kłuje mnie w serce, topnieje, zmieniając się w krople ciepłego miodu, które leczą blizny na mojej duszy.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Sonneillon
Czasami marzę o tym, żeby nigdy nie musieć spać. Czasami myślę, że jeśli będę bardzo, bardzo cicho, jeśli przestanę się ruszać, wszystko się zmieni. Że jeśli zastygnę nieruchomo, zastygnie również ból.
Jeśli czas się zatrzyma, nie będzie się mogło wydarzyć nic złego.
Sonneillon
-Śmiech jest oznaką życia - wzruszam ramionami,starając się,żeby to brzmiało obojętnie. - Do tej pory tak naprawdę nie żyłam.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Sonneillon
7111 db5e 500
Reposted fromexistential existential
Sonneillon
7113 e001 500
Reposted fromexistential existential
Sonneillon
7342 8ea9 500
Reposted frompunisher punisher
Sonneillon
7587 dc87
Sonneillon
Śmierć wydaje się upragnionym wyzwoleniem od tych ziemskich rozkoszy,których dane mi było zaznać.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Sonneillon
Nie pamiętam ciepła niczyich objęć. Moje ramiona są obolałe od lodu nieuchronnej samotności.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl